Misja – Pomoc rodzinie

Misja – Pomoc rodzinie

Chrześcijańska Służba Charytatywna – Blisko Serca realizując różne projekty pomocowe, kładzie duży nacisk na pomoc rodzinom znajdującym się w potrzebie. Często z naszej pomocy korzystają rodziny wielodzietne lub te, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej np. w wyniku utraty pracy, wypadku czy ciężkiej choroby. Udzielamy im pomocy przekazując, żywność, ubrania, paczki dla dzieci jak również wspieramy finansowo. Jesteśmy dumni z tego, że możemy zaspokajać podstawowe potrzeby najważniejszych komórek społecznych, jakimi są rodziny.

Wychodzimy również naprzeciw potrzebom najmłodszych członków rodzin. Dzieci najbardziej odczuwają biedę i niedostatek. Chrześcijańska Służba Charytatywna zapewnia im pomoc szkolną, wyrównując ich szanse edukacyjne. Organizujemy również kolonie i wycieczki, spełniając tym samym marzenia o wakacjach. Prowadzimy również spotkania okolicznościowe z upominkami i ciekawym programem, odrywając w ten sposób dzieci od biedy i codziennych trosk oraz dając im odrobinę radości. Prowadzone przez nas świetlice środowiskowe, stwarzają najmłodszym okazję do spędzenia czasu w  bezpiecznym miejscu, gdzie mogą liczyć na zrozumienie, pomoc w odrabianiu lekcji oraz otrzymać ciepły posiłek.

W tych najtrudniejszych, nie cierpiących zwłoki sytuacjach pomagamy rodzinom w ramach projektu „Bądź Solidarny w Potrzebie”. Udzielamy pomocy przede wszystkim tym, którzy wyczerpali już możliwości wsparcia ze strony instytucji państwowych. W wyniku nagłych zdarzeń losowych (np. choroby, wypadku), które dotykają któregoś z członków rodziny – reagujemy natychmiast. Pomagamy w sfinansowaniu bądź dofinansowaniu: badań lekarskich, leczenia (w tym leków, rehabilitacji czy transportu związanego z leczeniem), zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, środków czystości, środków higienicznych, opatrunkowych lub dietetycznych. Organizujemy min. koncerty charytatywne, podczas których zbierane są środki na konkretne cele. W niektórych przypadkach, nie ma czasu na organizowanie zbiórek pieniężnych dlatego też apelujemy o dobrowolne wpłaty na konto powyższego projektu,  aby w razie nagłej potrzeby, dysponować środkami, które na taki cel można przeznaczyć.

Jeśli i Ty pragniesz przekazać dar serca na rodziny znajdujące się w potrzebie, zachęcamy  do tego, by dokonać wpłaty na konto projektu „Bądź Solidarny w Potrzebie” z dopiskiem „pomoc rodzinie”:
Konto w Banku Pekao S.A.: 54 1240 1994 1111 0010 3162 7042 (Chrześcijańska Służba Charytatywna)

Możesz również przekazać 1% podatku w corocznym rozliczeniu podatkowym.
KRS 0000220518

To nic nie kosztuje!

Za każdy dar i każdą formę wsparcia w imieniu rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji – dziękujemy!